Звіт директора школи

 

 


 

 


 

 

 

 


 ЗВІТ ДИРЕКТОРА

Про роботу педагогічного колективу

у 2013/2014 навчальному році

 

У минулому 2013/2014 навчальному році вся діяльність педагогічного колективу школи була спрямована на виконання Законів України « Про освіту»,

«Про мови в Україні», програми « Діти України», «Програми національного виховання», « Творча обдарованість».

Зусилля педагогічного колективу були спрямовані на охоплення всіх дітей шкільного віку у своєму мікрорайоні навчанням у школі.

В 2013/2014 навчальному році педагогічний колектив школи продовжував працював над обласним педагогічним проектом “Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості” та педагогічною проблемою школи “Розвиток творчих здібностей учнів як умова формування компетентної особистості, здатної до самоствердження та самореалізації ”. Педагогічний колектив нараховує 39 педагогічних працівників. За освітою: повна вища освіта - 35 вчителів, середня спеціальна педагогічна – 4 вчителі.

За кваліфікаційним рівнем:

Кваліфікаційні категорії

Кількість

% від загальної кількості

Молодший спеціаліст

4

10,3

Спеціаліст

5

13

Друга категорія

2

5,1

Перша категорія

6

15,3

Вища категорія

22

56,4

 

Педагогічні звання :

-          «вчитель методист»- 9;

-          «вихователь методист»-1;

-          «старший учитель» -4.

Нагрудним знаком відмінник освіти України нагороджено 4 вчителі;

Знаком « В. Сухомлинський» – 1 учитель.

Віковий склад наступний:

Розподіл за віком

Кількість

% від загальної кількості

До 30 років

7

18

31- 40 років

4

10

41-50 років

8

21

51-55 років

6

15

55-60 років

5

13

Понад 60 років

9

23

За стажем роботи :

Стаж роботи

Кількість

% від загальної кількості

До 3- х років

3

7,7

3-10 років

6

15,4

10-20 років

6

15,4

Більше 20 років

24

61,5

Всю роботу спрямовує методична рада школи. Форми методичної роботи використані колективні, групові та індивідуальні.

Однією з основних форм є організація роботи предметних шкільних методичних об’єднань вчителів, яка спланована згідно рекомендацій НМЦ, обговорена на засіданні методичної ради та узгоджена.

Методичні тижні, предметні декади стали в школі традиційними. В ході декад учителі та учні демонструють свої кращі досягнення, проводяться заходи, спрямовані на розвиток творчості учнів, зацікавленості предметом, поглиблення знань, тощо (виставки, презентації, конкурси).

Тема декади вчителів гуманітарного циклу - «Використання інноваційних технологій – шлях до розвитку творчості школяра».

Вчителі - словесники продовжують впровадження технології кандидата педагогічних наук Г.Б. Буяновер зі свідомого усунення помилок. Вчитель української мови та літератури Столяренко В.М. розробила на основі даної технології «Індивідуальний довідник з української мови», котрий рекомендовано до використання у навчальних закладах Дніпропетровської області вченою радою ДОІППО.

У листопаді 2013 року навчальний заклад вступив до Всеукраїнської асоціації шкіл майбутнього. 28-29 листопада 2013 року в Інституті проблем виховання НАПН України відбулася конференція за темою «Інноваційний розвиток Шкіл майбутнього - стратегічний поступ української освіти» (шляхи розвитку осередків ВАШМ в регіонах), де брали участь у її роботі.

На засіданнях педагогічної ради у поточному навчальному році обговорено наступні питання :

- «Проектна діяльність як одна із форм самостійної творчої роботи при набуваються знання, відпрацьовуються і демонструються практичні навички»;

- «Шляхи забезпечення творчої співпраці педагогічного колективу, учнівського самоврядування та батьківської громадськості в умовах демократизації школи»

- «Ефективність та дієвість інноваційних педагогічних технологій, ІКТ та їх вплив на рівень сформованості та вихованості культури здоров’я учнів»

В рамках роботи над обласним проектом « Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості», шкільною науково-методичною проблемою «Формування творчої особистості, здатної до саморозвитку і самореалізації в умовах « Школи сприяння здоров’ю» проведено наступні психолого-педагогічні семінари:

- «Позитивне підкріплення у навчанні»;

- «Особливості розвитку творчості учнів»;

- «Роль і місце тренінгових методик у навчально- виховному процесі».

На базі закладу проведено міський семінар (круглий стіл) на тему:

«Розвиток аксіосфери особистості на засадах традиційних духовних цінностей» із залученням науковців Інституту проблем виховання академії педагогічних наук України, для вчителів української літератури історії, етики, світової літератури м. Дніпропетровська, також міський семінар

для вчителів світової літератури і російської мови за темою «К.Д. Ушинський – видатний педагог, письменник, вчений».

Цікаво, змістовно пройшла зустріч у педагогічній вітальні на тему «Василь Сухомлинський - педагог на всі віки» та педагогічні читання на тему «Сто порад учителю» (за книгою В.О. Сухомлинського)

Важливим чинником зростання педагогічної майстерності вчителя є атестація педкадрів. Щороку спостерігаємо динаміку фахового зростання вчителя. В цьому році атестувалось десять педагогів, троє вчителів підвищили кваліфікаційну категорію, сім вчителів підтвердили кваліфікаційну категорію, одному вчителю (Шаріповій Т.В., вчителю історії) присвоєно педагогічне звання «Старший учитель».

Курсова перепідготовка допомагає у підвищенні професійного рівня вчителя, спонукає до самоосвіти, дає новий поштовх творчості. План курсової перепідготовки виконано. Практично всі вчителів пройшли курси « Інтел. Навчання для майбутнього», 100% - курси цифрових технологій і працюють над втіленням ІКТ у навчально - виховний процес. У 2013/ 2014 н.р. році підвищили свій фаховий рівень дев’ять педагогів.

Протягом навчального року окремі вчителі брали участь у фахових конкурсах, писали наукові статті, у Десятому Всеукраїнському конкурсі « Вчитель –новатор», який проводиться Інститутом інноваційних технологій – Малишко Л.Д., Шаріпова Т.В. У Всеукраїнському конкурсі « Творчий учитель – обдарований учень» (інститут обдарованої дитини НАПН України) - Лебеденко О.М., Бакланова О.А.,Блінова А.М.,Кузнецова О.І. Конкурс педагогічної майстерності « Сучасний урок»( інститут педагогіки НАПН та Центр інноваційної педагогіки управління освіти та науки Дніпропетровської області) –Малишко Л.Д.,Шаріпова Т.В.,Євсеенкова О.Г.,Корусевич Ю.А. Вчителі Мячина А.Г.,Леонова Л.А.,Шаріпова Т.В. підготували і здали до друку наукові статті з тем розвитку творчої особистості школяра. Відзначено та рекомендовано до друку уроки Корусевич Ю.А., Шаріпової Т.В.

Діяльність педагогічного колективу спрямовано на формування творчого учня, особистості, здатної до самоствердження та самореалізації на впровадження профільності. Варіативна складова навчального плану використана раціонально і направлена на розвиток профільності: це спецкурси, курси за вибором, факультативи що поглиблюють рівень знань учнів.

За підсумками навчального року всі учні 1-4, 5-8,10 класів успішно їх закінчили і переведені в наступні класи.

30 випускників 11-х класів та 44 випускники 9-х класів успішно будуть складати державну підсумкову атестацію. Два учні звільнені від ДПА за станом здоров’я( Косенко Дмитро, 9-Б кл., Зиков Артем, 11 кл.). Учениця 9-А Кравчук Тетяна та учень 9-Б класу Чернишов Юрій одержали свідоцтво про базову освіту з відзнакою. На жаль, медалістів серед одиннадцятикласників,немає.

На 10-12 балів школу закінчило 28 учнів, з них 4 учнів на 11-12 балів, на 7-12 балів – 203 учнів. 16 випускники 11-х класів одержали атестати з оцінкою рівня знань в 7 - 12 балів.

Участь учнів школи в олімпіадах, конкурсах 2013/2014 н.р.

Важливим напрямком роботи закладу є залучення учнів до участі в різних конкурсах, інтелектуальних іграх, роботі в МАН, тощо. Так, у вересні команда учнів 7-8 класів брала участь у ТУРІНі (на базі ЛІТу), показала непогані результати.

В шкільному турі олімпіад взяв участь кожен третій учень близько 115 учнів - в районному - 76 учнів, з них 37 - переможці;

-в міському- 29 учнів, з них 24 - переможці ;

- в області- 2 учні, з них 1 - переможець.(Жабський, Токар)

№ з/п

Назва конкурсу

Рівень

Кількість

учнів

1.             

«Русский медвежонок»

міжнародний

48

2.             

«Геліантус»

міжнародний

84

3.             

«Кенгуру»

міжнародний

120

4.             

«Бобер»

міжнародний

12

5.             

«Весняний колосок»

міжнародний

72

6.             

Лукомор'є

міжнародний

40

7.             

«Осінній колосок»

міжнародний

80

8.             

імені П. Яцика

міжнародний

9

9.             

«Левеня»

всеукраїнський

28

10.          

Грінвіч

всеукраїнський

85

11.          

Лелека

всеукраїнський

40

12.          

«Соняшник»

всеукраїнський

55

13.          

«Патріот»

всеукраїнський

72

14.          

Слухачі МАН та хіміко-біологічної школи

міський

10

15.          

«Турін»

міський

8

16.          

Європейський освітній простір

міський

5

17.          

Відгук на дитячу книгу

міський

4

18.          

«3 ким би я пішов до оперного театру?»

міський

2

19.          

Літературний «Вдохновение»

міський

2

20.          

«Собори наших душ»:

- поезія

- «Пасхальні кольори »

- «Місто майстрів»

міський

 

2

2

1

21.          

Олімпійський рух: Історія та сьогодення

міський

10

22.          

Книга дарує натхнення

міський

3

23.          

Евіва (ярмарок креативних проектів)

міський

10

24.          

За газетними рядками справи юначі

міський

7

25.          

Відкрий для себе Україну

район

6-6

26.          

Полчаса на чудеса

район

4-а

27.          

Зоряне коло (хор шкільний )

район

25

28.          

Серце на долоні

район

15

29.          

3 перших сторінок

район

2-а

30.          

Інсценована воєнна пісня

район

9-а

31.          

Інсценована новорічна пісня

район

9-6

32.          

Конкурс читців до 200-річчя Т.Г.Шевченка

шкільний

100

33.          

Конкурс читців до 200-річчя Т.Г.Шевченка

районний

2

В цілому за кількістю учасників це складає 745 школярів.

Учні вибороли двадцять чотири призові місця у міському турі предметних олімпіад та одне призові місця в обласному турі Всеукраїнських олімпіад.

Вихованці школи є слухачами Дніпропетровського відділення МАН України, очно- заочної біолого- хімічної школи. Та на, жаль ніхто не підготував роботу для захисту. Це є завдання для вчителів на наступний навчальний рік. Цей напрям роботи необхідно підняти на більш значний рівень

Науково - методичний супровід здійснювався за такими аспектами навчально - виховного процесу:

-· атестація педагогічних працівників,

-· робота з молодими та малодосвідченими вчителями,

-· робота зі здібними та обдарованими учнями,

-· організація участі школярів в предметних олімпіадах, конкурсах,

-· поширення педагогічного досвіду вчителів школи шляхом друку розробок уроків, наукових статей у фахових журналах та участь у педконкурсах,

-· удосконалення фахової освіти, підвищення кваліфікації вчителів.

Виконуючи навчальні плани і програми значну увагу приділяли педагоги розвитку учнів шляхом організації роботи факультативів різного напрямку, курсів за вибором, гурткової позакласної роботи.

Школа працює за природничо - математичним напрямом, виділяючи біолого – хімічний профіль, тому значна частина годин з варіативного плану була спрямована на розвиток профільності, а саме:

· біолого-хімічний профіль (11кл.) - збільшена кількість годин на вивчення біології,хімії. а також 0,5 год генетики за рахунок варіативних годин;

· біолого - хімічний профіль (10кл.) - збільшена кількість годин на вивчення біології,хімії;

· поглиблене вивчення біології у 8-А,9-А класах.

Для розвитку інтересів учнів в тій чи інший галузі знань проводяться факультативні заняття з :

 Основи медичних знань (9 класи);

 Історія математика (8 клас);

 «Діалог» (8 клас);

 «Рівний-рівному»(9 клас);

 Основи теорії літератури (8 клас);

 Формування здорового способу життя. Харчування і здоров’я (8 клас );

 Практикум з українського правопису (6,9 клас);

 Логіка ( 6 клас);

 Сторінки минулого (5 класи) :

 Медична біологія ( 10 кл.)

 Лінгвістичний аналіз твору»(11 кл.);

 Модуль числа (10 клас);

 «Захисти себе від ВІЛ» (10 клас);

 Ділова українська мова(11 клас);

 Методи розв’язування задач з математики (11 класи).

Свої індивідуальні здібності школярі розвивали на заняттях гуртків:

 «Петриківський розпис» для 2-6 класів,

 «Цікава математика» для 6 класів,

 «Струмочок» для 4-7 класів,

 «Пізнавай і шануй свій рідний край» для 8-9 класів,

 «Пошук» (робота Музею бойової слави) для 8-9,10 класів,

 «Влучний стрілок» для 10,11 класів,

 «Занимательная грамматика» для 7 класів,

 «Права людини » для 9 класів,

 «Гармонія людини і природи» для 5-6 класи,

 «Юні краєзнавці» для 7,8 класів.

Із задоволенням відвідували учні школи заняття зі спортивно-танцювальної гімнастики «Арабеск», бально-спортивного танцю, вільної боротьби, які працюють на базі навчального закладу.

Вчителі школи виконували заходи соціального захисту дітей – програму “Діти Дніпропетровщини”, втілювали в життя напрямки Концепції виховання дітей в дусі національної свідомості, національного відродження, громадянського виховання.

Протягом навчального року проводилася робота по попередженню правопорушень та злочинів серед учнівського колективу. За 2013 р. навчальному закладу виставлено 1 правопорушення (лютий, 2013р., Головко Богдан – 7-Б клас, самовільний ухід з дому). Станом на 01.07.2014 р. (січень, 2014р., Головко Богдан – 8 клас, дрібне хуліганство – сварка з бабусею).

Харчування:

В 2013/2014 н.р. в шкільній їдальні було організовано безкоштовне харчування для 62 учнів. Це 35 дітей з багатодітних та малозабезпечених родин, 10 дітей позбавлених батьківського піклування; 6 учнів, які відвідували групи продовженого дня. Всі учні 1-4 класів – 237 дітей (100%) були охоплені гарячим харчуванням за кошти місцевого бюджету.

В цілому по школі гарячим харчуванням охоплено 79,5% учнів.

 

Школа співпрацює з :

- Дніпропетровською державною медичною академією (договір №1 від17.09.2009року). Спецкурси «Цитологія», «Загальна біологія» проводить доктор біологічних наук, професор Слесаренко О.Г., ( 11кл.);

- Національним гірничим університетом (договір№1 від05.02.2008 року) Зустрічі з викладачами з метою профорієнтаційної роботи, участь в днях відкритих дверей (11 кл.).

- Дніпропетровським національним університетом ім. О. Гончара (в рамках Регіонального центру безперервної освіти «Придніпров'я»). Учні приймають участь в предметних олімпіадах, що проводить ДНУ;

- Придніпровською державною академією будівництва та архітектури (договір № 67/2014 від 07.04.2014). Зустрічі з викладачами з метою профорієнтаційної роботи ( 11 кл.).;

- Дніпропетровським державним хіміко - технологічним університетом (договір № 1/01-09 від25.09.2009 року). Консультації з написання науково – дослідницьких робіт, рецензування, зустрічі з викладачами з метою профорієнтаційної роботи ( 11 кл.).;

Викладачі даних ВУЗів читають лекції, ведуть спецкурси, проводять практичні роботи з учнями профільних класів. Це сприяє поглибленню знань, підготовці учнів до вибору професії, формуванню вмінь та навичок самостійної роботи

Інформація про стан роботи зі зверненнями громадян

На виконання закону України «Про звернення громадян», в навчальному закладі проведено такі заходи.

По школі видано наказ від 02.09.2013 р. № 96/1 «Про заходи щодо виконання закону України «Про звернення громадян», в якому затверджено графік особистого прийому громадян адміністрацією школи в 2013/2014 н. p., (директор школи Онопрієнко Т.І. - понеділок з 9.00. до 17.00) та визначено головне в роботі адміністрації з цього питання - забезпечення створення умов для реалізації Конституційних прав громадян на письмове звернення, на обов’язкове одержання відповіді на нього, або особистий прийом.

Протягом навчального року зверталась увага на підвищення якості відповідей та безумовного дотримання термінів розгляду звернень громадян.

Адміністрацією школи вживались заходи щодо виявлення та усунення причин скарг, та практичного вирішення питань, порушених громадянами.

Аналізуючи звітний період (січень - червень п. р.) відзначається, що за характером звернень громадян більша кількість - усні звернення (особистий прийом)

 з соціальних питань:

- довідки учням школи про їх навчання в навчальному закладі -81;

- оформлення документів на безкоштовне харчування учнів в шкільній їдальні - 5;

- оформлення документів на опіку - 1;

- влаштування дітей до пришкільного табору відпочинку - 115;

- надання відпусток - 41;

- надання довідок підтвердження про працевлаштування - 2;

з навчально-виховного процесу:

- влаштування на навчання - 163;

 - проходження педагогічної практики - 7;

- відвідування навчальних занять - 3;

з питань поліпшення матеріально - технічної бази школи - 19.

Письмових звернень, скарг, на особистому прийомі та поштою до адміністрації школи не надходило.

В липні п. р. буде видано наказ по школі «Про стан роботи зі зверненнями громадян в І півріччі 2014 року.

Звіт НЗ про надходження звернень громадян за показниками Класифікатора за І півріччя 2014 року

І. Характеристика звернення

Назва розділу

Індекс

Характеристика звернення

Кількість

1. За формою надходження

1.1.

Поштою

-

1.2.

На особистому прийомі

364

1.3.

Через уповноважену особу

-

1.4.

Через органи влади

-

1.5.

Через засоби масової інформації

-

1.6.

Від інших органів, установ, організацій

-

2. За ознакою надходження

2.1.

Первинне

364

2.2.

Повторне

-

2.3.

Дублетне

-

2.4.

Неодноразове

-

2.5.

Масове

-

3. За видами

3.1.

Пропозиція (зауваження)

-

3.2.

Заява(клопотання)

364

3.3.

Скарга

-

4. За статтю авторів звернень

4.1.

Чоловіча

106

4.2.

Жіноча

258

5. За суб’єктом

5.1.

Індивідуальне

345

5.2.

Колективне

19

5.3.

Анонімне

-

6. За типом

6.1.

Телеграма

-

6.2.

Лист

19

6.3.

Усне

345

7. За категоріями

7.1.

Учасник війни

-

7.2.

Дитина війни

-

7.3.

Інвалід Великої Вітчизняної війни

-

7.4.

Інвалід війни

-

7.5.

Учасник бойових дій

-

7.6.

Ветеран праці

-

7.7.

Інвалід І групи

-

7.8.

Інвалід II групи

-

7.9.

Інвалід III групи

-

7.10.

Дитина-інвалід

-

7.11.

Одинока мати

5

7.12.

Мати-героїня

-

7.13.

Багатодітна сім'я

4

7.14.

Особа, що потерпіла від Чорнобильської катастрофи

-

7.15.

Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

-

7.16.

Герой України

-

7.17.

Герой Радянського Союзу

-

7.18.

Герой Соціалістичної Праці

-

7.19.

Дитина

 

7.20.

Інші категорії

355

8. За соціальним станом авторів звернень

8.1.

Пенсіонер

12

8.2.

Робітник

-

8.3.

Селянин

-

8.4.

Працівник бюджетної сфери

58

8.5.

Державний службовець

-

8.6.

Військовослужбовець

-

8.7.

Підприємець

-

8.8.

Безробітний

2

8.9.

Учень, студент

7

8.10.

Служитель релігійної організації

-

8.11.

Особа, що позбавлена волі; особа, воля якої обмежена

-

8.12.

Інші

285

9. За

результатами

розгляду

9.1.

Вирішено позитивно

361

9.2.

Відмовлено у задоволенні

-

9.3.

Дано роз’яснення

3

9.4.

Звернення, що повернуто авторові відповідно до статей 5 і 7 Закону України «Про звернення громадян»

-

9.5.

Звернення, що пересилається за належністю відповідно до статті 7 Закону України «Про звернення громадян»

-

 

9.6.

Звернення, що не підлягає розгляду

 

II. Основні питання, що порушуються у зверненнях громадян

Індекс

Зміст питання

Кількість

150

Освіта, наукова, науково-технічна, інноваційна діяльність та інтелектуальна власність:

364

150.1

Влаштування дітей в навчальні заклади

163

150.2

Соціальний захист педагогічних працівників (вирішення житлових питань, пільги вчителям, виконання ст.57 Закону України «Про освіту» та інше)

41

150.3

Праця і зарплата (питання призначення, звільнення, надання матеріальної допомоги, працевлаштування та інше)

7

150.4

Охорона здоров’я

-

150.5

Морально-етичний клімат у колективах навчальних закладів

-

150.6

Поліпшення матеріально-технічної бази. Ремонт навчальних закладів

19

150.7

Поповнення документів про освіту

-

150.8

Надання архівних довідок, роз’яснень

2

150.9

Навчально-виховний процес

3

150.10

Інші

129

 

Продовжується робота по зміцненню матеріально технічної бази школи завдяки підтримці батьківської громадськості та батьківським коштам. Тому висловлюю слова подяки та вдячності всім батьківським комітетам класів і загальношкільному комітету вцілому.

Хочу окремо зупинитись на слідуючих цифрах – показниках вашої,шановні батьки, конкретної роботи з цього напрямку(звіт додається).

Та разом з тим, в роботі педагогічного колективу школи є недоліки, а саме:

- не піднято на належний рівень питання морального та духовного розвитку учнів;

- активніше залучати батьків до співпраці з педагогами в рамках школи;

- потребує активізації робота з батьками учнів, що поставлені на внутрішкільний облік, з неблагополучними сім’ями;

- не в достатній мірі втілюється в життя індивідуальний підхід в процесі виховання.

В 2014/2015 навчальному році пріоритетними в роботі слід вважати :

1.      Виконання основних положень Національної доктрини розвитку освіти в Україні.

2.      Педагогічний колектив продовжить роботу над обласним педагогічним проектом “ Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості ” та педагогічною проблемою школи “Розвиток творчих здібностей учнів як умова формування компетентної особистості, здатної до самоствердження та самореалізації ”.

3.      Забезпечення організаційних умов для виконання завдань Національної доктрини розвитку освіти в України у ХХ столітті щодо профільної середньої загальноосвітньої школи, враховуючи можливості школи, потреби учнів, батьків.

4.      Сприяння роботи закладу на школу культури здоров’я, школу сприяння здоров’ю, на збереження здоров’я всіх учасників навчально-виховного процесу.

5.      Забезпечити організаційно-педагогічні умови рівного доступу до якісної освіти кожної дитини через впровадження сучасних моделей організації навчально-виховного процесу.

6.      Модернізація змісту шкільної освіти. Впровадження новітніх педагогічних та навчальних технологій, інноваційних моделей управління навчальним закладом. Вдосконалення уроку на основі наукових досліджень, передового педагогічного досвіду.

7.      Постійно тримати в полі зорі питання морально- етичних стосунків учитель - учень, учитель-батьки.

8.      Постійно забезпечувати розвиток і функціонування української мови.

9.      Активне впровадження в навчально-виховний процес елементів громадської освіти та виховання. Виховна робота має бути спрямована на становлення демократично орієнтовної, відповідальної, моральної та самодостатньої особистості.

10.   Дотримання чинного законодавства у сфері освіти забезпечення належних умов для виховання дітей, виконання Конституційних вимог щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти. 

 

УКРАЇНА

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ «СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА № 44 ПРИРОДНИЧО-МЕДИЧНОГО ПРОФІЛЮ»

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

вул. Софії Ковалевської,6.

м. Дніпропетровськ. 49026.

тел.(056)275-055,275-057. факс 275-055

ЗВІТ ДИРЕКТОРА

Про роботу педагогічного колективу у 2012/20ІЗ навчальному році

У минулому 2012/2013 навчальному році вся діяльність педагогічного колективу школи була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про мови в Україні», програми «Діти України», «Програми національного виховання», «Творча обдарованість».

Зусилля педагогічного колективу були спрямовані на охоплення всіх дітей шкільного віку у своєму мікрорайоні навчанням у школі.

В 2012/2013 навчальному році педагогічний колектив школи продовжував працював над обласним педагогічним проектом “Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості” та педагогічною проблемою школи “Розвиток творчих здібностей учнів як умова формування компетентної особистості, здатної до самоствердження та самореалізації

Виконуючи навчальні плани і програми значну увагу приділяли педагоги розвитку учнів шляхом організації роботи факультативів різного напрямку, курсів за вибором, гурткової позакласної роботи.

Школа працює за природничо-математичним напрямом, виділяючи біолого-хімічний профіль, тому значна частина годин з варіативного плану була спрямована на розвиток профільності, а саме:

 біолого-хімічний профіль (11 кл.) - збільшена кількість годин на вивчення біології,хімії . а також 0,5 год генетики за рахунок варіативних годин;

 біолого - хімічний профіль (10 кл.) - збільшена кількість годин на вивчення біології, хімії:

 поглиблене вивчення біології у 8-А.9-А класах.

Для розвитку інтересів учнів в тій чи інший галузі знань проводяться факультативні заняття з :

·         Основи екологічних знань (8,9 класи);

·         Цікава математика (6 клас);

·         «Діалог» (8 клас);

·         «Рівний-рівному»(9 клас);

·         Основи теорії літератури (8 клас);

·         Формування здорового способу життя. Харчування і здоров’я (8 клас );

·         Практикум з українського правопису (6,9 клас);

·         Комп'ютерна графіка(9 клас);

·         Історія математики(8 клас);

·         Християнська етика(5клас)

·         Медична біологія( 10 клас );

·         Комп’ютерна графіка,дизайн (10,1 1 класи );

·         Побудова зображень просторових фігур( 10 клас);

·         «Школа проти СНІДу» (10 клас);

·         Ділова українська мова( 10 класи);

·         Методи розв’язування задач з математики (9 класи).

Свої індивідуальні здібності школярі розвивали на заняттях гуртків:

·         «Петриківський розпис» для 2-6 класів,

·         «Струмочок» для 4-7 класів,

·         «Таємниці історії» для 8-9 класів,

·         «Пошук» (робота Музею бойової слави) для 8-9,10 класів.

·         «Цивільний захист» для 9,10 класів,

·         «Пізнавальні та логічні задачі з математики» для 9 класів,

·         «Франція далека і близька» для 7 класів,

·         «Гармонія людини і природи» для 5-6 класи,

·         «Юні краєзнавці» для 8 класів.

Із задоволенням відвідували учні школи заняття зі спортивно-танцювальної гімнастики «Арабеск», бально-спортивного танцю, вільної боротьби, які працюють на базі навчального закладу.

Важливим напрямком               роботи закладу є залучення учнів до участі в різних конкурсах, інтелектуальних іграх, роботі в МАН, тощо. Так, у вересні команда учнів 7-8 класів брала участь у ТУРІНі (на базі ЛІ Ту), показала непогані результати в шкільному турі олімпіад взяв участь кожен четвертий учень; в районному - 65 учнів, з яких 33 - переможці;

в міському -28учнві, з них 24 - переможці ;

в області -3учня, з них 2 - переможці .

Працювали секції з хімії, біології, математики, українського літературознавства шкільного відділення наукового товариства. Навчалися учні в Дніпропетровському відділенні МАН. Зі своїми першими дослідженнями вони виступили перед однокласниками, в ході предметних декад, тижня науки і мистецтва, перед батьківською громадськістю.

Одним з важливих напрямків роботи школи є залучення їх до участі у міжнародних, Всеукраїнських конкурсах, іграх. За цей рік більше 800 учнів стали учасниками, призерами, дипломантами, отримали грамоти, золоті, срібні, бронзові сертифікати, сертифікати учасника, призм за участь у конкурсах.

Назва конкурсу/ етап олімпіад

Кількість

учнів

 1.  

«Турін»

8

 1.  

«Русский медвежонок»

60

 1.  

«Геліантус»

15

 1.  

«Соняшник»

72

 1.  

«Патріот»

102

 1.  

«Кенгуру»

105

 1.  

«Левеня»

35

 1.  

«Грінвіч»

96

 1.  

 «Бобер»

15

 1.  

«Весняний КОЛОСОК»

86

 1.  

«Осінній КОЛОСОК»

83

 1.  

«Я гордий тим, що українець зроду»

3

 1.  

імені П. Яцика

11

 1.  

Відгук на дитячу книгу

2

 1.  

«З ким би я пішов до оперного театру?»

3

О

 1.  

«Собори наших душ»:

                поезія

                «Петриківський розпис»

                «НаддніпрянськІ замальовки»

                «Вишивка»

 

1

1

1

1

 1.  

Хор-клас

25

 1.  

Ім. Тараса Шевченка

1

 

Розвивали свої вміння, навички, збагачували знання, інтелект, зростали духовно наші діти, приймаючи участь у конкурсах міського, районного рівня: «Екотворчість». брей-ринг «Що? Де? Коли?», «За газетними рядками - справи юначі», міському проекті « Збережемо Землю чистою» та інші.

Вчителі школи виконували заходи соціального захисту дітей - програму "Діти Дніпропетровщини”, втілювали в життя напрямки Концепції виховання дітей в дусі національної свідомості. національного відродження, громадянського виховання.

З 2011 року школа працює в єдиному інформаційному просторі управління освітою «Курс. Освіта» та інформаційно-освітній мережі «Мої знання» . Це інтернет-портал для управління навчальним закладом і поліпшення якості навчального процесу,а також інструмент для покращення взаємодії між вчителями,учнями та батьками. Сайт «Мої знання» складеться з таких модулів: «Стіна», «Журнал», «Розклад», «Довідники». Вони несуть в собі всю інформацію стосовно організації навчального процесу в сучасній школі. В модулі «Довідники» знаходяться розділи: «Учні», «Персонал», які дозволяють легко управляти відповідними даними по школі.

В модулі «Розклад» є можливість переглядати розклад уроків по класам. Модуль «Журнал» призначений для ведення електронного журналу, а в модулі «Стіна» відображаються всі новини навчального закладу. Також маємо свій шкільний сайт, де висвітлюються усі новини та інформація для педагогів та батьків.

У 2012 році школа стала переможцем (1 місце) обласного конкурсу-захисту « Шкіл сприяння здоров'ю» і увійшла до Всеукраїнської мережі « Шкіл сприяння здоров’я». Педагогічний колектив нагороджений дипломом Міністерства освіти і науки України.

За підсумками навчального року всі учні 1-4, 5-8,10 класів успішно їх закінчили і переведені в наступні класи.

30 випускників 11-х класів та 57 випускників 9-х класів успішно будуть складати державну підсумкову атестацію, учениця 9-А Гергіль Аліна учень 9-Б класу Жабський Дмитро одержать свідоцтво про базову освіту з відзнакою. На жаль, медалістів серед одиннадцятикласників немає. За результатами ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики, біології Жабський Дмитро Костянтинович , учень 9-Б класу звільнений від державної підсумкової атестації з навчальних предметів математика , біологія (Наказ №14 від 24.04.2013).

На 10-12 балів школу закінчило 29 учнів, з них 6 учнів на 11-12 балів, на 7-12 балів — 207 учнів. 12 випускників  11-х класів одержать атестати з оцінкою рівня знань в 7-12 балів.

Школа співпрацює з :

·         Дніпропетровською державною медичною академією (договір №1 від 17.09.2009року). Спецкурси «Цитологія», «Загальна біологія» проводить доктор біологічних наук, професор Слесаренко О.Г., (9-А, 11 кл.);

·         Дніпропетровським національним університетом ім. О. Гончара (в рамках Регіонального центру безперервної освіти «Придніпров'я»). Учні приймають участь в предметних олімпіадах, що проводить ДНУ;

·         Дніпропетровським державним хіміко-технологічним університетом (договір № 1/01-09 від25.09.2009 року). Консультації з написання науково — дослідницьких робіт, рецензування , зустрічі з викладачами з метою профорієнтаційної роботи (11 кл.).;

·         Національним гірничим університом (договір №1 від 05.02.2008 року). Зустрічі з викладачами з метою профорієнтаційної роботи , участь в днях відкритих дверей (11 кл.).

Викладачі даних ВУЗів читають лекції, ведуть спецкурси, проводять практичні роботи з учнями профільних класів. Це сприяє поглибленню знань, підготовці учнів до вибору професії, формуванню вмінь та навичок самостійної роботи

Пройшли курсову фахову перепідготовку 10 вчителів . Атестувалось 9 вчителів. За результатами ‘ атестації 2013 року підвищили категорію два вчителя, чотирьом - підтверджена вища кваліфікаційна категорія, трьом - перша категорія, один вчитель отримав педагогічне звання « Старший учитель».

Продовжується робота по зміцненню матеріально технічної бази школи завдяки підтримці батьківської громадськості та батьківським коштам. Тому висловлюю слова подяки та вдячності всім батьківським комітетам класів і загальношкільному комітету вцілому.

Хочу окремо зупинитись на слідуючих цифрах - показниках вашої, шановні батьки, конкретної роботи з цього напрямку (звіт додається).

Та разом з тим, в роботі педагогічного колективу школи є недоліки, а саме:

·         не піднято на належний рівень питання морального та духовного розвитку учнів;

·         не завжди використовуються вчителями досягнення психолого-педагогічної науки, орієнтація на особистість учня ще не є провідною;

·         мали місце окремі випадки порушення морально-етичних норм у стосунках учитель-учень, учитель - батьки;

·         потрібно активніше залучати батьків до співпраці з педагогами в рамках школи;

·         потребує активізації робота з батьками учнів, що поставлені на внутрішкільний облік, з неблагополучними сім’ями;

·         не в достатній мірі втілюється в життя індивідуальний підхід в процесі виховання.

В 2013/2014 навчальному році пріоритетними в роботі слід вважати:

 1. Виконання основних положень Національної доктрини розвитку освіти в Україні.
 2. Педагогічний колектив продовжить роботу над обласною педагогічною проблемою " Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості ” та педагогічною проблемою школи "Розвиток творчих здібностей учнів як умова формування компетентної особистості, здатної до самоствердження та самореалізації».
 3. Забезпечення організаційних умов для виконання завдань Національної доктрини розвитку освіти в України у XX столітті щодо профільної середньої загальноосвітньої школи, враховуючи можливості школи, потреби учнів, батьків.
 4. Сприяння роботи закладу на школу культури здоров’я, школу сприяння здоров’ю, на збереження здоров’я всіх учасників навчально-виховного процесу.
 5. Забезпечити організаційно-педагогічні умови рівного доступу до якісної освіти кожної дитини через впровадження сучасних моделей організації навчально-виховного процесу.
 6. Модернізація змісту шкільної освіти. Впровадження новітніх педагогічних., та навчальних технологій, інноваційних моделей управління навчальним закладом. Вдосконалення уроку на основі наукових досліджень, передового педагогічного досвіду.
 7. Постійно тримати в полі зору питання морально-етичних стосунків учитель - учень, учитель - батьки.
 8. Постійно забезпечувати розвиток і функціонування української мови.
 9. Активне впровадження в навчально-виховний процес елементів громадської освіти та виховання. Виховна робота має бути спрямована на становлення демократично орієнтовної, відповідальної, моральної та самодостатньої особистості.
 10. Дотримання чинного законодавства у сфері освіти забезпечення належних умов для виховання дітей, виконання Конституційних вимог щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти.

 

 


1
2
3
4
5
6